603 22 11 55
prof.zarnowski@gmail.com

Dr n.med. Iwona Żarnowska
Klinika Neurologii Dziecięcej USD, Lublin
Kierownik: Dr hab. K. Mitosek-Szewczyk, prof. UM

Padaczka jest jedną z najczęstszych i najbardziej niebezpiecznych chorób neurologiczych na świecie z częstościa występowania w populacji szacowaną na 0,5-1%. Oznacza to że na padaczkę cierpi 50 mln ludzi. Zachorowania notuje się najczęściej u dzieci oraz u osób po 65 roku życia.

Wystąpienie napadów padaczkowych jest wynikiem procesu czynnościowej i anatomicznej transformacji mózgu zwanego epileptogenezą. Proces ten w ujęciu fizjologicznym prowadzi do nadpobudliwości populacji neuronów i zaburzenia równowagi pomiędzy układami pobudzającymi i hamującymi w mózgu. Mechanizm neuropatologiczny leżący u podstawy przewlekłej choroby mózgu jaką jest padaczka nie został do tej pory wyjaśniony, ale prawdopodobnie obejmuje nadmierne uwalnianie ekscytotoksyn i wolnych rodników tlenowych, zaburzenia metabolizmu energetycznego, nieprawidłowe funkcjonowanie kanałów jonowych błon komórkowych oraz patologie bariery krew-mózg.

Dorota Pożarowska, Tomasz Żarnowski
Klinika Diagnostyki i Mikrochirurgii Jaskry Uniwesytetu Mdycznego w Lublinie
Kierownik: prof. dr hab. Tomasz Żarnowski

    Jaskra jest grupą chorób, których wspólną cechę stanowi charakterystyczna zanikowa neuropatia nerwu wzrokowego. Objawia się ona powstawaniem typowych zmian w obrębie tarczy nerwu II i typowych zmian w polu widzenia. Choroba ta ma charakter progresywny a nieleczona doprowadza do nieodwracalnej utraty widzenia. W istocie, jaskra jest drugą, najważniejszą przyczyną ślepoty na świecie. Ocenia się, że choruje na nią obecnie 64,3 mln ludzi, co stanowi ok 3,5 % naszej populacji. Co więcej, ze względu na starzenie się naszej populacji, prognozuje się, że liczba chorych na to schorzenie osiągnie nawet 111,8 mln w roku 2040. W Polsce jaskrą dotkniętych jest obecnie ok 800 tys. osób.