603 22 11 55
prof.zarnowski@gmail.com

Oferta

Okulistyka dziecięca

Wzrok dziecka rozwija się do 10 roku życia. Jeśli do tego czasu wada refrakcji nie zostanie wykryta, istnieje zagrożenie wystąpienia niedowidzenia u dzieci. Dlatego jeśli dziecko...
Czytaj dalej

Jaskra

Czym jest jaskra? Postępujące uszkodzenie nerwu wzrokowego, prowadzące do ubytków pola widzenia. Najważniejszym czynnikiem ryzyka jest podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe....
Czytaj dalej

Neurookulistyka

Neurookulistyka to dziedzina medycyny, która zajmuje się schorzeniami z pogranicza neurologii i okulistyki. Dotyczy często złożonych chorób ogólnoustrojowych, których objawy...
Czytaj dalej